Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.4.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN-15 kV na części działki oznaczonej nr ewid. 111/12, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.102.2020 z dnia 17 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.107.2020 z dnia 4 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.107.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.102.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu - WB1-PP.6722.6.2018

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.107.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.102.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- WB1-PP.6733.107.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.95.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony