Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci gazowej ś/c dn 40 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 73/10, 74/1, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki - działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gmina Kórnik.

Strony