Back to top

O Sołectwie

Sołectwo Szczytniki - Gmina Kórnik

Wieś sołecka położona w odległości 8 km na północny zachód od Kórnika, w dolinie Michałówki.

W wiekach średnich jej mieszkańcy trudnili się wyrabianiem tarcz ochronnych potrzebnych najpierw rycerskiej drużynie pierwszych polskich władców (stąd nazwa), a później, już w okresie rozbicia dzielnicowego, zbrojnym oddziałom książąt wielkopolskich. W tym czasie Szczytniki stały się kolebką rodziny Szczytnickich, która od jej nazwy przyjęła swe nazwisko.

Najstarsza z zachowanych wzmianek o Szczytnikach pochodzi z 1386 roku i wymienia ówczesnego właściciela Jana ze Szczytnik (właściwie de Sczitniky). Do Jana należała też w 1386 roku część Gądek, którą przejął od wdowy po Jaśku z Gądek. W 1387 roku znany był też Piotr ze Szczytnik. W 1400 roku Szczytniki były własnością trzech braci: Bartłomieja, Chwaliboga i Mikołaja. 

W późniejszych wiekach wieś zmieniała właścicieli, a w XVIII w. Szczytniki były już własnością Działyńskich. W 1789 roku Teofila z Działyńskich Szołdrska Potulicka doprowadziła do rozgraniczenia tej wsi i Koninka, które było wówczas własnością Jana Zakrzewskiego. W 1781 roku Potulicka nadała specjalny przywilej cieśli Szramowi, który dobrowolnie zgodził się wystawić w Szczytnikach młyn wodny. Otrzymał za to za darmo teren pod zamierzoną budowlę. Zgodził się też odnowić rowy za i przed młynem. 

U schyłku XVIII wieku było we wsi 16 budynków z karczmą i młynem. Mieszkały tu wtedy 83 osoby. W XIX wieku przeszły Szczytniki w posiadanie Dzieduszyckich. Były wianem Pauliny Działyńskiej, gdy szła za mąż za Józefa Dzieduszyckiego. W rękach Dzieduszyckich  pozostały niecały wiek. 

W połowie XIX wieku istniało we wsi 17 budynków, w tym dwór i leśniczówka. Mieszkańców było 158: 153 katolików i 5 wyznania ewangelickiego. 

Na początku XX wieku właścicielem folwarku był Jan Witkowski, a po 1922 roku Ludwik Mikulski. W 1905 roku mieszkały we wsi 162 osoby: 145 katolików Polaków i 17 Niemców ewangelików. Po drugiej wojnie światowej wieś znalazła się w obrębie gminy kórnickiej. 

Zabudowa wsi jest nieregularna, zlokalizowana w pobliżu kilku krzyżujących się dróg. Brak wyraźnej granicy między wsią Szczytniki a Koninko co osobom przyjezdnym utrudnia orientację w terenie. 

Obecnie sołectwo Szczytniki zajmuje powierzchnię 271 ha. Z każdym rokiem maleje udział użytków rolnych na rzecz terenów przeznaczonych pod budownictwo ponieważ jest to teren intensywnego osadnictwa osób migrujących z Poznania na tereny podmiejskie. Obecnie wieś zamieszkuje 1289 osób i jest w czołówce obszarów o najdynamiczniejszym wzroście liczby ludności w gminie (ponad czterokrotny wzrost liczby ludności od 2000 roku).

We wsi znajduje się kompleks 54 działek letniskowych należących w większości do Poznaniaków. W pobliżu dwa stawy.
W 2016 r. ukazała się monografia „Szczytniki dawniej i dzisiaj” autorstwa Kazimierza Krawiarza, jak dotychczas najpełniejsze źródło informacji o miejscowości.
 

Sołectwo Szczytniki - Gmina Kórnik na mapie

Galeria

Parafia

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45
62-023 Kamionki

Tel.: 733 92 94 95
E-mail: parafiakamionki@gmail.com
www: http://mtkamionki.pl

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty