Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Burmistrza

budowie linii kablowej energetyczne 0,4kV oraz słupów oświetlenia drogowego,na działce oznaczonej nr ewid. 250,położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie linii kablowej energetyczne 0,4kV oraz słupów oświetlenia drogowego,na działce oznaczonej nr ewid. 250,położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

budowie linii kablowej energetyczne 0,4kV oraz słupów oświetlenia drogowego,na działce oznaczonej nr ewid. 2/2,położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony