Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.42.2021 z dnia 7 lipca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.41.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.42.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.52.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.41.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.42.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.41.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.102.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.4.2021 z dnia 15 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Szczytniki i Koninko, w rejonie ulicy Mostowej, Jeziornej i Lazurowej gmina Kórnik - WB1-PP.6722.1.2021

Strony