Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.102.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.52.2021 z dnia 13 lipca 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WB1-PP.6733.102.2020)

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.42.2021 z dnia 7 lipca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.41.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.42.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.52.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.41.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.42.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.41.2021

Strony