Back to top

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIACH NAUKOWYCH

Ogłoszenia
Bartosz Przybylski

Zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 50-65 lat do uczestnictwa w badaniu naukowym ,,Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym” prowadzonym przez Klinikę Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jaki jest cel badania?
Badanie ma celu sprawdzenie czy aktywność fizyczna może wpływać na zahamowanie procesów związanych ze starzeniem się naszego mózgu.

Na czym będzie polegało badanie?
W ramach prowadzonego badania planujemy ocenić wpływ aktywności fizycznej na takie obszary jak:
uwaga i koncentracja,
funkcje wykonawcze,
pamięć,
funkcje językowe,
funkcje wzrokowo-przestrzenne,
myślenie,
spostrzegawczość,
zdolności kalkulacyjne,
orientację.

Ponadto w niniejszym badaniu będziemy używać najnowszych technologii monitorujących:
aktywność fizyczną,
sen,
liczbę spalanych kalorii,
dzienną liczbę wykonywanych kroków.

Jakie są korzyści wynikające z udziału w badaniach?
Biorąc udział w niniejszym badaniu dowiesz się:
Czy Twój mózg działa na wysokich obrotach?
Jaki jest Twój poziom aktywność fizycznej?
Ile kalorii spalasz w ciągu doby?
Ile średnio dziennie wykonujesz kroków?
Jaka jest jakość Twojego snu?

Miejsce prowadzenia badań: Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.
Kontakt: Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 602-614-692 lub mailowy: badania.pedgastro@gmail.com