Back to top

XII edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Inne
Sylwia Kowalska

XII EDYCJA KONKURSU "POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ" 

PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH 

1. Prace naukowe, popularno-naukowe i inne należące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m. in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Fundacji lub przysłanie ich na adres Fundacji:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa z dopiskiem „Konkurs”

w terminie do 31 lipca 2020 r.

/Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio w całości opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste./