Back to top

Rozporządzenie nr 2/18 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

Informujemy, że Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie Nr  2/18   z dnia 12 czerwca  2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów poznańskiego i śremskiego.

Zgnilec amerykański jest chorobą pszczół, która niszczy ich larwy. Chorobę wywołuje bakteria Paenibacillus larvae, która atakuje od wiosny do jesieni, a najsilniej w lipcu i sierpniu. Choroba ta jest bardzo groźna i jest zwalczana z urzędu przez służby weterynaryjne. O jej występowaniu informują tabliczki z napisem  „Zgnilec amerykański pszczół – Obszar zapowietrzony”. Ten obszar obejmuje teren w promieniu 3 km od ogniska choroby. Zgnilec amerykański nie zagraża bezpośrednio ludziom, jednak może powodować trudności z zapylaniem roślin na terenach sadowniczych i ogrodniczych.

Orac. JN, źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Plik do pobrania