Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 27 lipca 2021 r.

WB1-PP.6733.102.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik postanowienia znak: WB1-PP.6733.102.2020 z dnia 27 lipca 2021 r. o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu telekomunikacyjnego nr 66341 PPO_KORNIK_SZCZYTNIKI (84748) - wieży stalowej o wysokości do 35 m wraz z systemem antenowym (anteny sektorowe i radioliniowe) oraz szafami telekomunikacyjnymi na działkach oznaczonych nr ewid. 175/2, 179/7 i 180/2, położonych w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.