Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

     Kórnik, dnia 14 sierpnia 2019 r.

WB1-PP.6733.124.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na działkach nr geod.: 52, 59/96, 157, 189, 236/17, 236/18, obręb Szczytniki, gmina Kórnik, działki oznaczone nr ewid. 18/1, 44/91, obręb Kamionki, gmina Kórnik, działki oznaczone nr ewid. 31, 36/2, obręb Skrzynki, gmina Kórnik, działki oznaczone nr ewid. 119/1, 127/1, 135, 139/5, 139/6, 140, 141/1, 141/2, 149/1, 149/2, 149/5, 251/1, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 257/1, 257/2, 257/3, 259/1, 259/2, 268, 271, 272, arkusz 8, obręb Borówiec, gmina Kórnik, działka oznaczona nr ewid. 102/2, obręb Koninko, gmina Kórnik

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.