Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

WB1-PP.6733.124.2018                             

         Kórnik, dnia 10 stycznia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 52, 59/96, 189, 236/17, 236/18, 157,  położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik, na działce oznaczonej nr ewid. 102/2, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 18/1, 44/91, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 119/1, 251/1, 271, 140, 135, 127/1, 141/2, 141/1, 139/5, 252/1, 272, 259/1, 149/5, 149/1, 149/2, 257/1, 253/1, 268, 257/2, 139/6, 259/2, 252/2, 253/2, 257/3, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 31, 36/2, położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

źródło: https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestr...