Back to top

Zebranie Wiejskie

Zebranie
Sołectwo Szczytniki

                    ZEBRANIE WIEJSKIE WSI

                 SZCZYTNIKI                                                                    

W dniu 08.11.2022 r. o godz. 18.00 w świetlicy OSP odbędzie się zebranie wsi Szczytniki na które serdecznie zapraszam. W przypadku braku quorum następny termin zebrania 08.11.2022r. godz. 18.15

Plan zebrania:

Otwarcie zebrania

Stwierdzenie ważności zebrania

Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania

Zatwierdzenie planu zebrania

Wybór członka Rady Sołeckiej

Głosowanie nad wyborem członka Rady Sołeckiej

Wolne głosy i wnioski

Zakończenie zebrania

 

                              Marek Templewicz  Sołtys