Back to top

Spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu S11

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

W dniu 28 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz kierownik Bronisław Dominiak (Wydział Inwestycji), kierownik Tomasz Wojciechowski (Wydział Planowania Przestrzennego) i Mirosław Stachowiak (Wydział Eksploatacji) uczestniczyli w kolejnym spotkaniu dotyczącym modernizacji S-11. W Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik przedstawiono możliwe przebiegi „korytarzowe”, czyli umiejscowienie pasów terenu, przez które potencjalnie przebiegnie zmodernizowany odcinek z Kórnika do Środy Wlkp. i dalej do Jarocina.

W dniu 12 czerwca o godzinie 18:00 w Strażnicy OSP w Kórniku odbędzie się spotkanie na którym zaprezentowane zostaną przedstawione przez Zarządcę Drogi propozycje przebiegu. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Poniżej mapka, na której zaznaczono trzema kolorami propozycje „przebiegów korytarzowych”

Plik do pobrania