Back to top

Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę o podziale..

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę o podziale gminy na okręgi wyborcze i obwody do głosowania w wyborach samorządowych 2018.

UCHWAŁA NR XLV / 606 / 2018 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. - Pobierz PDF

UCHWAŁA NR XLV / 608 / 2018 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - Pobierz PDF