Back to top

Pomoc dla rolników najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w dniu 12 czerwca 2018 roku wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o jak najwcześniejsze uruchomienie systemu pomocy dla rolników najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Odpowiednio wczesne ogłoszenie programu wsparcia, w obliczu pogłębiającej się klęski, jest szczególnie ważne dla umożliwienia oszacowania zakresu i wysokości szkód przed zakończeniem zbioru roślin przez tzw. komisje klęskowe.

W załączniku przesyłamy odpowiedź, którą na ręce Prezesa WIR przesłał Sekretarz Stanu Jacek Bogucki. Biuro WIR

Pobierz list - PDF