Back to top

Konkursy „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego - Smak Piernika i Smak Ryby"

Inne
Sylwia Kowalska

Drodzy Mieszkańcy!

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Stowarzyszenie Polska Akademia Smaku z siedzibą w Poznaniu przygotowali dwa konkursy, które mają na celu wyłanianie i promocję najlepszych produktów regionalnych i tradycyjnych oraz przetworów kulinarnych z terenu Powiatu Poznańskiego oraz nagradzanie i promowanie ich producentów.

Konkursy są kierowane do producentów, przetwórców, restauracji, gospodarstw Agroturystycznych, kół gospodyń wiejskich i innych zakładów gastronomicznych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Przedmiotem konkursu Smak Piernika - 2019 jest jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych pierników pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego w kategorii: - Pierniki - Blok piernikowy - Inne (piernikowe inspiracje).

Natomiast w ramach konkursu Smak Ryby - 2019 organizatorzy wyłonią i nagrodzą najlepsze potrawy kulinarne pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego w kategorii:

Potrawy z ryby w tym: - zupa rybna - ryba w galarecie - ryba faszerowana - rybne przystawki - inne.

Konkurs odbywa się w ramach festynu „Jarmarku Bożonarodzeniowego” w Szreniawie w dniu 15.12.2019 r. w Pałacu.

Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu przyjmowane będą do dnia 14 grudnia 2019 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: polskaakademiasmaku@gmail.com.

W dniu Konkursu, tj. 15 grudnia 2019 roku w godz. 10.00 – 12.00 należy dostarczyć produkty gotowe do degustacji do miejsca odbywania się konkursu w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. Każde ze zgłaszanych do konkursu zestawów należy dostarczyć w minimum siedmiu pełnych degustacyjnych porcjach (porcje pozwalające na dokonanie oceny smakowej dla kilkuosobowej kapituły) .

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę przez niego wyznaczoną w dniu 15 grudnia 2019 r. ok. godz. 15.30.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania - Regulaminy konkursów, wraz z formularzem zgłoszeniowym.